Statens vegvesen – Vegdirektoratet åpningstider


Er du på jakt etter Statens vegvesen – Vegdirektoratet åpningstider? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Statens vegvesen – Vegdirektoratet åpningstider er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 2030
  2. 915 02030

Epost:
firmapost@vegvesen.no

Hjemmeside:
  1. http://www.vegvesen.no/
  2. http://www.vegvesen.no/en/Home