UDI – Utlendingsdirektoratet åpningstider


Er du på jakt etter UDI – Utlendingsdirektoratet åpningstider? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne UDI – Utlendingsdirektoratet åpningstider er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 23 35 15 00
  2. 23 35 16 00

Epost:
udi@udi.no

Hjemmeside:
  1. http://www.udi.no/
  2. http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/