UDI – Utlendingsdirektoratet kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til UDI – Utlendingsdirektoratet kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
  1. 23 35 15 00
  2. 23 35 16 00

Epost:
udi@udi.no

Hjemmeside:
  1. http://www.udi.no/
  2. http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/