Valdres jordskifterett åpningstider


Er du på jakt etter Valdres jordskifterett åpningstider? Åpningstidene varierer avhengig av ukedager, helligdager, m.m. Den beste måten å finne Valdres jordskifterett åpningstider er derfor å kontakte de direkte på telefon eller epost - se nærmere kontaktinformasjon nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
61 99 28 00

Epost:
valdres.jordskifterett@domstol.no

Hjemmeside:
  1. http://www.domstol.no/Jordskifte-enkelt-domstol/Valdres-jordskifterett/
  2. http://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/The-land-consolidation-court-of-Norway/