Valdres jordskifterett kontakt


Forsøker du å få tak i denne etaten? Nedenfor finner du all informasjon knyttet til Valdres jordskifterett kontakt. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Telefon:
61 99 28 00

Epost:
valdres.jordskifterett@domstol.no

Hjemmeside:
  1. http://www.domstol.no/Jordskifte-enkelt-domstol/Valdres-jordskifterett/
  2. http://www.domstol.no/en/Enkelt-domstol/The-land-consolidation-court-of-Norway/