Vegtrafikksentralen hjemmeside


Er du på jakt etter Vegtrafikksentralen hjemmeside? Se linken til deres hjemmeside nedenfor. Informasjonen stammer fra Direktoratet for forvaltning og IKT.


Hjemmeside
  1. http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger
  2. http://www.vegvesen.no/en/Home